Specialiųjų planų rengimas

  • Rengiame specialiuosius planus:
  • Susisiekimo komunikacijų
  • Infrastruktūros plėtros
  • Inžinerinių tinklų

Pagal užsakovo užduotį ruošiame specialiojo plano dokumentus, brėžinius, planus ir aiškinamuosius raštus. Plano rengėjas atlieka visuomenės informavimo, derinimo ir tvirtinimo savivaldybėje procedūras.

Specialiojo teritorijų planavimo procesas apima šiuos etapus:

1. Parengiamasis etapas. Nustatomi tikslai, uždaviniai, parengiama darbų programa, atliekami tyrimai.

2. Teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas. Esamos būklės analizė, koncepcijos rengimo stadija, sprendinių konkretizavimo stadija.

3. Sprendinių pasekmių vertinimo etapas. Strateginis sprendinių poveikio vertinimas.

4. Baigiamasis etapas. Svarstymas ir derinimas, tvirtinimas.

Mus rasite

L. Zamenhofo g. 3 Vilnius
LT-06332, Lietuva