Statybų techninė priežiūra

Atliekame naujos statybos, rekonstrukcijos, remonto statybos darbų techninę priežiūrą:

  • Kelių
  • Gatvių
  • Transporto statinių
  • Geležinkelių
  • Vandentvarkos objektų
  • Pastatų
  • Kultūros paveldo objektų.

Vykdome statybos techninę priežiūrą pagal Statybos įstatymo, STR 1.09.05:2002 bei kitų statybos techninių reglamentų nustatytą tvarką. Atliekame statybų techninę priežiūrą projektuose, kurie iš dalies finansuojami Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšomis. Projektuose, kurių sutartys sudarytos pagal FIDIC sąlygas, statybų techninę priežiūrą vykdome pagal FIDIC reikalavimus.

Įgyvendinti projektai

„Rail Baltica“ Geležinkelio ruožo Marijampolė-Šeštokai pervažos rekonstrukcija

Įgyvendinimo data: 2015 m.

„Rail Baltica“ Geležinkelio ruožo Marijampolė-Šeštokai pervažos rekonstrukcija įrengiant viaduką virš Geležinkelio gatvės. Viaduko ilgis 44,1 m, plotis 5,1 m.

Magistralės Vilnius–Kaunas–Klaipėda rekonstravimas

Įgyvendinimo data: 2012 m.

Magistralės Vilnius–Kaunas–Klaipėda rekonstravimas. Estakados statyba Jakų sankryžoje. Estakados ilgis – 317,24 m, pločiai – 10 ir 13,5 m.

Dviejų lygių sankryžos Klaipėdoje statyba

Įgyvendinimo data: 2016 m.

Dviejų lygių sankryža per geležinkelio kelius ir Nemuno gatvę Klaipėdoje, nauja statyba. Estakados ilgis - 330,6 m, perdangos plotis - 11,2 m.

Mus rasite

L. Zamenhofo g. 3 Vilnius
LT-06332, Lietuva