Tyrinėjimai ir konsultacijos

Mums taip pat galite patikėti:

Aplinkosauginius projektus

Atliekame:

 • Projektų aplinkosaugines dalis
 • Atranką dėl poveikio aplinkai vertinimą
 • Poveikio aplinkai vertinimą
 • Natura 2000 reikšmingumo nustatymo dokumentus
 • Projektuojame aplinkosaugines priemones (triukšmą slopinančias sienutes, gyvūnų perėjimo vietas, tvoras ir t.t.)
 • Ekologinio tyrinėjimo darbus

Teritorijų planavimą, ekonominius skaičiavimus, investicinių projektų rengimą

Rengiame:

 • Transporto infrastruktūros specialiojo planavimo darbus
 • Transporto srautų bei saugaus eismo užtikrinimo priemonių prognozes
 • Ekonominius tyrimus ir pagrindimus, investicinius projektus ir privalomuosius dokumentus paramai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų gauti
 • Statybos darbų pirkimo dokumentus projektams, dalinai finansuojamiems ES paramos lėšomis
 • Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymus

Statinių būklės dalinę ekspertizę ir bandymus

Atliekame:

 • Įvairios paskirties statinių būklės vertinimą
 • Transporto statinių konstrukcinės dalies būklės vertinimą
 • Transporto statinių statinius bandymus
 • Transporto statinių dinaminius bandymus

Mus rasite

L. Zamenhofo g. 3 Vilnius
LT-06332, Lietuva